Gürsoy Grup

Var olduğu değerlere gösterdiği saygı, miras aldığı emanetlere duyduğu sorumluluk, günün ihtiyaçlarına karşı öngördüğü yenilikçiliği hedefleyen şirketler grubudur.

Meşk-i İstanbul Yenikapı Mevlevihanesi Restorasyonu Kitabı Yayımlandı

Meşk-i İstanbul Yenikapı Mevlevihanesi Restorasyonu 2005 - 2010 Kitabı Yayımlandı

Hem mevlevîhane olarak kullanıldığı hem de Cumhuriyet’ten sonra yetimhane olarak hizmet verdiği dönemde kendi müntesiplerine ve bölge halkına önemli hizmetlerde bulunmuş olan Yenikapı Mevlevîhanesi’nin tarihini ve restorasyon sürecini anlatan “Meşk-i İstanbul: Yenikapı Mevlevîhanesi Restorasyonu 2005-2010” kitabı Gürsoy Grup Kültür Yayınları tarafından yayımlandı.

Gerek konu başlıkları ve makale içerikleri gerekse görsel zenginliği ile literatürde çok önemli bir yere sahip olan “Meşk-i İstanbul Yenikapı Mevlevîhanesi Restorasyonu 2005-2010” kitabının yayına hazırlanması sürecini Müessese İletişim ve Yayıncılık üstlendi.

Editörlüğünü ise M. Baha Tanman ve Gülru Tanman’ın yaptığı kitap alanında değerli hocalarımızın katkılarıyla hazırlandı. Eserde, M. Baha Tanman’ın,”Mevlevîhanenin Tarihçesi” ve “Mevlevîhanenin Konumu, Yerleşim Düzeni ve Mimari Özellikleri”; Ruhi Ayangil’in “Yenikapı Mevlevîhanesi’nden Yetişen Musikişinaslar”; Afife Batur’un “Selamlık Bölümünün 1. Ulusal Mimarlık Kapsamında Değerlendirilmesi”; Ali Rıza Özcan’ın “Kitabe ve Hatlar”; A. Sacit Açıkgözoğlu’nun “Yenikapı Mevlevîhanesi Haziresi”; Kaya Üçer’in “Kalemişleri ve Restorasyonu”; Nilgün Olgun’un “Restorasyon Süreci 2005-2010” makaleleri yer alıyor. Ayrıca kitabın sonuna eklenen Nâsır Abdülbaki Baykara Arşivi’nden seçilen fotoğraflar ile Yenikapı Mevlevîhanesi’nin son şeyhi Abdülbâki (Baykara) Dede’nin aile hayatına ve Mevlevîhanenin tarihine şahitlik ediliyor.

Yenikapı Mevlevîhanesi kitabının bir de sürprizi var. Mevlevîhanenin haziresinde bulunan ve Hattat Sami Efendi’nin imzasını taşıyan bir mezar taşının tezyinatının kalıbından hazırlanan ayraç, kitapla birlikte okuyuculara hediye ediliyor.

Yenikapı Mevlevîhanesi’nin son şeyhi Abdülbâki Dede’nin torunu Nâsır Abdülbaki Baykara ve Türbedar Burhan Dede ile yapılan röportajları izlemek için www.gursoyvakfiyayinlari.com/yenikapi adresi ziyaret edilebilir.