Gürsoy Grup

Var olduğu değerlere gösterdiği saygı, miras aldığı emanetlere duyduğu sorumluluk, günün ihtiyaçlarına karşı öngördüğü yenilikçiliği hedefleyen şirketler grubudur.

Kastamonu Nasrullah Kadı Camii


Adı adeta Kastamonu ile özdeşleşen, kentin ve Anadolu’nun en değerli mimari eserlerinden biri olan Nasrullah Kadı Camii Güryapı İnşaat ve Gürsoy Vakfı sponsorluğunda yenileniyor.

Sultan II.Bayezid döneminde, 1506 yılında inşa edilen cami, tezyinatı ve şadırvanı ile de önem arz eder. Nisan ayında başlayan yenileme çalışmalarının 2016 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.