Gürsoy Grup

Var olduğu değerlere gösterdiği saygı, miras aldığı emanetlere duyduğu sorumluluk, günün ihtiyaçlarına karşı öngördüğü yenilikçiliği hedefleyen şirketler grubudur.

Eser-i Hümayun : Ertuğrul Camii ve Şâzelî Tekkesi


Sultan II.Abdulhamid'in Yıldız Sarayının müştemilatında yaptırdığı Ertuğrul Tekke ve Camii, İstanbulumuzun en müstesna mekanlarından ve maabetlerinden biridir.

Fatih dönemini, Topkapı Sarayını hatırlatan çok yapılı mimarisi ile dikkat çeken ve Yıldız Sarayının hemen çevresinde yer alan Domaniç Türkmenlerinden oluşturulan Ertuğrul Alayının ibadeti için yaptırdığı bu camiiye de dedesi Ertuğrulun ismini  Ertuğrul Cami adını vermiştir. 

Gürsoy Grup Restorasyon tarafından 2008 - 2010 yılları arasında sürdürülen kapsamlı onarım ve restorasyon çalışmalarının da anlatıldığı "Eser-i Hümayun : Ertuğrul Camii ve Şâzelî Tekkesi", Gürsoy Grup Yayınları tarafından Dr. Ahmet Uçar’ın editörlüğünde yayınlandı.