Gürsoy Grup

Var olduğu değerlere gösterdiği saygı, miras aldığı emanetlere duyduğu sorumluluk, günün ihtiyaçlarına karşı öngördüğü yenilikçiliği hedefleyen şirketler grubudur.

Kastamonu Nasrullah Kadı Cami ve Külliyesi


Medeniyetimizin kadim şehirlerinden biri olan Kastamonu, bir çok vakıf eserine ev sahipliği yapmaktadır. Bu vakıf eserlerinden biri de Nasrullah Kadı Camii'dir. Caminin banisi olan Nasrullah Kadı, vakıfları ve hayratı yanında ilmiyle de tanınmış saygıyla anılan, sevilen bir alimdir. Onun vakfettiği hayırların çoğu faal olarak hizmet vermektedir. Bunlardan biri olan Nasrullah Kadı Camii, yakın tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir. 

Nasrullah Kadı'nın hayatını ve dönemini anlatan, aynı zamanda Gürsoy Grup Restorasyon tarafından 2014 - 2017 yılları arasında sürdürülmüş kapsamlı onarım ve restorasyon çalışmalarına da yer verilen “Nasrullah Kadı Camii Kitabı”, Gürsoy Grup Yayınları tarafından Dr. Ahmet Uçar’ın editörlüğünde yayınlandı.