Gürsoy Grup

Var olduğu değerlere gösterdiği saygı, miras aldığı emanetlere duyduğu sorumluluk, günün ihtiyaçlarına karşı öngördüğü yenilikçiliği hedefleyen şirketler grubudur.

Nakş-ı İstanbul Ortaköy Büyük Mecidiye Camii


Tahta çıktığında henüz 17 yaşındaydı. Ancak aldığı eğitim ve yetişme tarzı ile Osmanlı İmparatorluğu’ndaki modernleşme akımlarının öncüsü, eğitim reformlarının banisi, hatta Tanzimat Fermanı’nın mimarlarından biri olarak anılan Sultan I. Abdülmecid Efendi, köleliğin kaldırılmasına yönelik ilk adımı atan kişi olarak tarihe geçmiştir.

Sultan Abdülmecid döneminde inşa edilen saraylar, köşkler ve camiler ile İstanbul en güzel siluetine kavuşmuştu. İşte bu yapılar içinde Boğaz’ın incisi bir cami var ki onun için Nakş-ı İstanbul yakıştırması yapılır. Denize doğru bir rıhtım üzerinde bulunan Ortaköy Büyük Mecidiye Camii, dünün ve bugünün en gözde Osmanlı mirası olarak bir prenses kadar güzel bir yalı camidir.

Gürsoy Restorasyon tarafından 2011-2014 yılları arasında sürdürülen kapsamlı onarım ve restorasyon çalışmalarının anlatıldığı “Nakş-ı İstanbul Ortaköy Büyük Mecidiye Camii”, Gürsoy Grup Yayınları tarafından Dr. Ahmet Uçar’ın editörlüğünde yayınlandı. Sultan I. Abdülmecid Efendi’nin hayatı, şahsiyeti ve dönemi konusunda detaylı bilgilerin de alanında uzman isimler tarafından anlatıldığı bu eser, literatürde çok önemli bir yer aldı.