Gürsoy Grup

Var olduğu değerlere gösterdiği saygı, miras aldığı emanetlere duyduğu sorumluluk, günün ihtiyaçlarına karşı öngördüğü yenilikçiliği hedefleyen şirketler grubudur.

Yenikapı Mevlevîhanesi Restorasyonu 2005-2010


18’inci yüzyılın sonunda İstanbul’da mütevazı bir zaviye kuruldu. Zaman içinde gelişerek bazı Osmanlı kaynaklarında “Mevlevîhâne der Bâb-ı Cedîd” olarak anılan bu tekke, kuruluş tarihi itibariyle Galata Mevlevîhanesi’nden sonra ikinci sırada yer alıyordu. Ancak zamanın etkilerine direnemeyen ve 21’inci yüzyıla geldiğimizde revnaklı yapısından geriye sadece temellerle harap binaların kaldığı bu tekke Yenikapı Mevlevîhanesi’nin ta kendisiydi.

Güryapı Restorasyon tarafından 2005-2010 yılları arasında sürdürülen onarım ve koruma projesiyle Yenikapı Mevlevîhanesi, eski tumturaklı günlerine geri dönmekle kalmadı, Fatih Sultan Mehmed Vakfı Üniversitesi bünyesinde uluslararası bir eğitim merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

250’den fazla fotoğraf, arşiv belgesi ve röleve çizimleri ile yayımlanan ve Prof.Dr. M. Baha Tanman editörlüğünde hazırlanan “Yenikapı Mevlevîhanesi Restorasyonu 2005-2010” kitabı, Mevlevîhanenin tarihindeki en kapsamlı onarım ve koruma sürecine ve bir zamanların sanatkâr, bestekâr ve icracıların yetişmesine yol açan ilim, irfan ve irşat merkezi olarak hizmet verdiği tarihine ışık tutuyor.