Gürsoy Grup

Var olduğu değerlere gösterdiği saygı, miras aldığı emanetlere duyduğu sorumluluk, günün ihtiyaçlarına karşı öngördüğü yenilikçiliği hedefleyen şirketler grubudur.

Manifesto

1. Grubumuzun gövdesini inşaat, sanayi ve hizmet sektörleri temsil ederken, aklını ve kalbini kadim değerlerimiz ve sosyal sorumluluk bilinci oluşturur. Daima bu bilinçle hareket edeceğimize söz veriyoruz.

2. Kültür ve medeniyetimizin ortaya koyduğu erdemli şehir fikrinin izinde ilerliyor ve insanların mutluluğunun ancak toplum hayatında iyiyi, doğruyu ve güzeli gerçekleştirerek sağlanabileceğine inanıyoruz. Bu yüzden; iyi, doğru ve güzel işlerin altına imzamızı atmaktan gurur duyuyoruz.

3. İş ahlâkından anladığımız; tüm çalışanların aynı hassasiyet ve titizlikle işlerini en doğru ve güzel bir şekilde yapma gayretinde olmalarıdır. Bu gayret, tüm çalışanlarımızın ortak vasfıdır.

4. Bizleri bugüne kavuşturan tarihe olan borcumuzun farkındayız. Emanetlerine sahip çıkarak borcumuzu ödemeye çalışıyoruz.

5. Tüm sektörlerdeki faaliyetlerimizde değişmeyen önceliğimiz, doğanın korunması ve çevre bilincidir. Çünkü biz, doğanın bir parçasıyız. Onunla mücadele halinde değil, uyum içinde yaşıyoruz.

6. Genel olarak şehri, özel olaraksa İstanbul’u medeniyetimizin özü olarak görüyor ve tüm faaliyetlerimizi şehre ve İstanbul’a hizmet gayesiyle hayata geçirmeye gayret ediyoruz.

7. Zamanın ruhuna uygun projeler üreterek insanların beklentilerinin ötesinde işlere imza atmayı, tıpkı ismimiz gibi, kurumsal kimliğimizin bir parçası sayıyoruz.

8. Yerli ve milli değerleri pusulamız olarak görmekle beraber, Batının kültürel değerleriyle etkileşime girmekte, onlardan faydalanmakta da bir sakınca görmüyoruz.

9. Saydamlığı ve her zaman iletişime açık olmayı hayatî bir varoluş şartı olarak algılıyor ve bunun gereklerini her koşulda yerine getireceğimize söz veriyoruz.

10. İnanıyoruz ki, Grubumuzun her bir üyesi; yukarıdaki temel değer ve ilkelere bağlı olarak hareket etmedikçe tam anlamıyla bu kurumun bir parçası olamayacağının bilincindedir.

Gürsoy Grup