Okmeydanı Okçular Tekkesi İnşaat ve Uygulama İşleri
2011

İstanbul'un kuşatıldığı günlerde Fatih Sultan Mehmet Otâğ-ı Hümayununu Okmeydanında kurdurmuş, daha sonra da bu yeri "Meydân-i Tîr Endâzân" (Okçular Meydanı) olarak vakfetmiştir. II.Bâyezid dönemi itibariyle okçuluk merkezi haline gelen Okmeydanı'na bir de Okçular Tekkesi kurulmuştur.

1950 lerden sonra şehrin plansız gelişimi nedeniyle büyük bir bölümü yıkılan Okçular Tekkesi, 15 Şubat 2011 tarihi itibariyle Güryapı İnşaat yükleminde ihya edilmeye başlanmıştır. Dünyanın en eski okçuluk kulübü olma özelliği taşıyan yapılar, yeni yapı ve restorasyon tekniklerinin bir arada kullanılacağı bir proje olma özelliği taşımaktadır. 2011 yılı sonunda tamamlanması planlanan yapılar, Türkiye'de uluslararası okçuluk yarışlarının yapılacağı dünyaya örnek bir tesis olacaktır.