Skip to content Skip to footer

RECODE 2024 Etkinliği’ne Katıldık

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen RECODE 2024 etkinliğinde Ana Sponsor olarak yerimizi aldık.

Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampüsü Oditoryum Salonunda gerçekleşen etkinlikte şirketimizi temsilen Proje Şefi Sayın Tuğba Yılmaz ve Şantiye Şefi Sayın Canan Yılmazkulaş gerçekleştirdiğimiz restorasyonlarımızla ile ilgili Yıldız Teknik Üniversiteli öğrencilere bir sunum gerçekleştirdi.