Skip to content Skip to footer

STRATEJİK İNOVASYON PROGRAMI

İnovasyon

İnovasyon odaklı iş modellerimizi kurum kültürü haline getirmek amacıyla, Gürsoy Grup genelinde Sürdürülebilir Verimlilik başlığıyla İnovatif Fikirler Yarışması’nı başlattık.

Bu programın temel prensiplerini hızlı deneyimleme, yaparak öğrenme, esneklik ve uzun dönemli bir yaklaşım benimseme olarak sıralayabiliriz. 

Sürdürülebilir Verimlilik alanındaki projelerde amaç tasarruf ve enerji israfına inovatif bir yaklaşım sergilenerek teknolojiye entegre edilmesi ve kullanıcıların verimlilik bilincinin sağlanmasıdır.

İNOVATİF FİKİRLERİNİZ İÇİN

İNOVASYON ÇALIŞMALARIMIZ